Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Jeśli chcesz nabyć kontenery hakowe, koniecznie odwiedź tę stronę.

Nie wszystkie śmieci mogą trafić do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które powstają podczas różnych prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z gromadzeniem i transportem śmieci. By ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na substancje ciekłe lub gruz

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania i przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite firmy. Pośród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem mieszkań, a także różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Udostępniają je one klientom, a po wypełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania lub utylizacji.

Kontakt:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]