Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Szukasz pomocy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków? Skieruj się na http://tinyurl.com/ya25agou.

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa także znaczna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia nauki lub pracy w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są potrzebne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu bądź Białorusi. Należą do nich między innymi certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, dowody osobiste oraz prawa jazdy, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, jak również świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Z tej przyczyny, by pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]