Ochrona osób i mienia, czyli podstawowe zadanie agencji ochrony

Potrzebujesz sprawdzić, kto oferuje ochronę Kraków? Na co czekasz? Koniecznie wejdź na sed-hut.pl.

Form zabezpieczania osób oraz mienia jest bardzo dużo. Jedną z nich jest wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji na ogół decydują się korzystać urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest też osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy podczas jego nieobecności jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można także wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia istotnie utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także klientom oraz znajdującym się w nich pracownikom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć przeróżne zadania. Mogą oni objąć ochraniany budynek obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą także patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zauważono w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Kontakt:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]