Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Jeżeli interesujesz się cennikiem tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie, koniecznie zajrzyj tutaj.

Dzięki otwarciu się naszego kraju na biznes z większości krajów świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Codziennie polscy tłumacze sporządzają setki uwierzytelnionych i zwykłych przekładów na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i przeróżnych firm.

Mimo, że online bez problemu da się wyszperać darmowe platformy do translacji, wciąż nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich oferty jest nieraz obowiązkowe, przykładowo gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak z grubsza obliczyć koszt przekładu. Co zatem wpływa na koszt tłumaczeń?

Czynniki kształtujące koszt tłumaczenia

Końcową cenę przekładu tekstu kształtują przytoczone poniżej elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest zasadniczo o wiele tańsze aniżeli translacja na język obcy.
2. Język, z którego lub na który chcemy przełożyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (szwedzki, angielski) czy romańskich (francuski, hiszpański) będzie najczęściej tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego) lub słowiańskich (między innymi ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego).
3. Czas ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “na już” musimy przygotować się na większy wydatek.
4. Stopień trudności tłumaczenia lub tematy, które opisuje tekst. Przekład umów handlowych, dysertacji medycznych czy prac dyplomowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, ale też odpowiednią wiedzę, by poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu karygodnych błędów.

Czym różni się tłumaczenie poświadczone od przekładu prostego?

Trzeba zaakcentować, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia czy dokumenty szkolne (certyfikat ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie nadaje mu niepowtarzalny numer, a także zaznacza czy przekład powstał z oryginału, kopii lub odpisu. Tłumacze przysięgli często określają stały cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości oraz świadectw, natomiast w razie potrzeby zamówienia tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie poświadczonym – 1125 znaków.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]