Badania operatorów – kilka przydatnych informacji

Jeżeli chcesz zlecić badania operatorów Bielsko, wejdź na www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z długą i bardzo wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który zamierza poznać nasze rodzinne relacje. Okazuje się jednak, że badania te znajdują także zastosowanie między innymi w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: jakich testów należy się spodziewać?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie różnią się istotnie od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują dokładny wywiad zbierany przez psychologa, testy osobowościowe oraz temperamentalne, testy inteligencji, a także testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie powinno się bać. Do ich wypełnienia powinno się podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma rzetelność i szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w przypadku osób planujących zostać operatorem maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją sprawdzamy, czy dana osoba będzie umiała w odpowiednio szybki sposób odpowiadać na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają także zdolność do widzenia przestrzennego, oceny prędkości obiektów będących w ruchu i koncentracji uwagi. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać tylko psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, do czego niezbędne jest odbycie studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić uprawnienia do obsługi maszyn. Przestrzegający przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]