Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. W takim wypadku fiskus nie docieka czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie prędzej niż po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać zdecydowana większość rodzimych właścicieli firm

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nieraz spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone kilka razy upominać się od kontrahenta zapłaty za dostarczone towary bądź zrealizowane usługi. Jeżeli takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet bardzo dobrze radząca sobie firma może utracić płynność finansową, nie opłacić przysługujących podatków w ustawowym terminie i finalnie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta umówionej opłaty. Ze względu na wskazany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość rodzimych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Wymagane jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi nie polecają średnim biznesom metody kasowej?

Biura rachunkowe nierzadko odradzają niewielkim biznesom rozliczenie podatku VAT metodą kasową. Z reguły przyczyną tego jest kwestia ciągłego monitorowania wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem permanentnego ich śledzenia, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wystawiają co miesiąc kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Natomiast już przy stu i więcej fakturach monitoring należności pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia zmniejszenie ryzyka pomyłek przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]