Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Poszerz swoją wiedzę o automatycznej windykacji.

Jest wiele różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają zarówno właściciele firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja – czynności, mające na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez windykację długu. Chociaż określenie to prawie każdemu negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego rozpoczyna się względem dłużnika stosowne czynności zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile ta droga windykacji nie przyniesie efektu, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset kontrahentów i każdego miesiąca wypisuje porównywalną ilość paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie będzie wniesiony we wskazanym czasie zdecydowanie wzrasta. W organizacji całej procedury księgowania przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – wiadomości o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona procedurę upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może skonfigurować indywidualne scenariusze czynności podejmowanych względem nie płacących klientów, wyznaczając między innymi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą skutków, dalszymi stadiami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Na końcu, gdy wypunktowane wyżej kroki nie będą skuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie przychodzących przelewów, a po paru miesiącach skutkuje też wyraźną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]